วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์

1.การศึกษาผลของการใช้น้ำส้มควันไม้ในการกำจัดมด
2.การศึกษาผลของสารธรรมชาติต่อการฟอกและย้อมสีผ้าเช็ดหน้าด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ
3.มันสำปะหลังกำจัดมดแดง
4.ผงย่อยเนื้อจากมะเดื่อ
5.กานพลูยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในปาก
6.ใบขี้เหล็กแห้งบ่มผลไม้สุก
7.สารทดสอบสารฟอกขาวในอาหาร

http://www.sc.psu.ac.th/SpecialEvent/SciWeek48/Activity/Activity1_Junior.htm
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง ตู้อบอเนกประสงค์
http://www.nana-bio.com/Research/image%20research/sincent.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับ

ผู้ติดตาม